April 22nd, 2013
"• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn…
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
  • Yêu, không phải là gánh nặng để tạo ra Hạnh phúc mà nó là điều tự nhiên mang đến Hạnh phúc.
"Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự…". Để dù cả thế giới này có quay lưng lại với mình thì vẫn có một người luôn bên cạnh mình. Khi khổ đau hay vui sướng đều có nhau!"
- St
"• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn…
• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
  • Yêu, không phải là gánh nặng để tạo ra Hạnh phúc mà nó là điều tự nhiên mang đến Hạnh phúc.
"Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự…". Để dù cả thế giới này có quay lưng lại với mình thì vẫn có một người luôn bên cạnh mình. Khi khổ đau hay vui sướng đều có nhau!"
- St
  1. rain-in-may reblogged this from tatubi
  2. hyruki reblogged this from tatubi
  3. tatubi posted this