August 29th, 2014
That one best friend that turned into a stranger.

毎日、記憶だけ残されてた。only memories were left everyday

毎日、記憶だけ残されてた。
only memories were left everyday

(via sickenoughtodie)

(via kajio09)

(via kajio09)

If you are silent about your pain, they’ll kill you and say you enjoyed it.
Zora Neale Hurston  (via tranng)

(Source: noldarling, via tranng)

Breathe. It’s only a bad day, not a bad life.
Johnny Depp  (via tranng)

(Source: aerosteonunsoyu, via tranng)

Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng còn gì mà phải sầu cho khổ. Nhưng chẳng ai nhớ rằng cái vỏ con ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu bên trong, dễ bị tổn thương. Mà khi cái tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng.

Cung đường lá bay – Lê Ngọc Minh

Họ nghĩ mình vui vẻ tức là mặc định mình là kẻ mạnh mẽ, họ chọn làm tổn thương mình thay vì là kẻ khác.

(via nhatkycuaca)

(Source: ngoccjoker, via sickenoughtodie)

It’s a terrible thing, isn’t it, the way we throw people away?
sickenoughtodie:

cuong205a:

Đừng đùa với vịt

:))

sickenoughtodie:

cuong205a:

Đừng đùa với vịt

:))

tuesmonlilas:

"Người ta không thất bại vì lựa chọn sai mà thất bại vì phân vân không đúng lúc."
● Sưu tầm

tuesmonlilas:

"Người ta không thất bại vì lựa chọn sai mà thất bại vì phân vân không đúng lúc."

● Sưu tầm

sickenoughtodie:

Every day …/

yep, and anime

sickenoughtodie:

Every day …/

yep, and anime

(Source: imaginablyy)

by meganleestudio:

I love them dearly.

Prints at meganlee.etsy.com

(via literatureismyutopia)